top of page

Lohme Art Academy

Så länge det har funnits konst har det funnits olika former för lärande. Vår ambition Med Lohme Art Academy är att ge konstnärer världen över en möjlighet att utvecklas i sitt konstnärskap på ett inspirerande och ändamålsenligt vis.


För flera århundraden sedan hade de stora mästarna lärlingar som anammade deras kunskaper om teknik, färglära och komposition. Mycket har hänt sedan dess, idag finns det böcker, universitetsutbildningar, workshops och andra forum för aspirerande konstnärer att fördjupa sina kunskaper.


Men vad är det egentligen som skapar förutsättning för lärande, vad är det som gör att en ambitiös utövare utvecklas och tar sina förmågor till nya höjder? En del hade sagt att det handlar om den mest sofistikerade utbildningen, att om du bara får instruktioner om de mest ändamålsenliga sätt att blanda färgpigment, förstå perspektivlära och tillämpa tekniker kommer du att bli en skicklig konstnär.


 

Våra instruktörer delar med sig av vad de älskar på ett passionerat och intuitivt sätt, vi är övertygade om att det skapar bäst förutsättning för inspiration och lärande.


 

Det är svårt att argumentera emot att dessa ingredienser inte är nödvändiga men det innebär inte att de är de mest relevanta. Vi är övertygade om att den viktigaste komponenten för att utvecklas kommer från inspiration. När du är inspirerad ökar ditt fokus, du är mer öppen och lyhörd för nya kunskaper men viktigast av allt, det leder till motivation att lära och en genuin vilja att ta ditt utövande till nya nivåer.

Vi hade kunnat sätta ihop en omfattande utbildning om allt du behöver veta om material och teknik, vi hade kunnat anlita en professor i bildlära för att förklara alla beståndsdelar av hur en bild komponeras på ett vedertaget korrekt sätt. Vi valde att göra något helt annat. Vi valde att producera en serie av workshops med konstnärer som verkligen sticker ut inom sin genre, som har förmågan att inspirera med sitt konstnärskap, som aspirerande konstnärer ser upp till och vill lära sig av. De lär inte ut alla aspekter av ett akademiskt konstnärskap, de delar med sig av sin passion, vad som drivit dem till att nå dit de är idag, de får dela med sig av det de älskar och förmedla det på ett intuitivt och okonstlat sätt. Det är detta som skapar inspiration och motiverar till lärande.Alla workshops är videobaserade där instruktören demonstrerar och förklarar sitt utförande. Genom att de finns online är du inte beroende av var i världen du befinner dig, de är tillgängliga globalt. Det ger även möjlighet till att gå igenom workshopen så många gånger du vill, inspiration och lärande är en färskvara och genom att ha det tillgängligt hela tiden, bara några klick bort, kan du i din egen takt fortsätta att utvecklas och sträva efter att nå din fulla potential. Konstnärskapet finns inom oss alla, vi behöver bara få rätt verktyg för att ge utlopp för det och låta det blomstra.


Klicka här för att se våra workshops.

Comments


bottom of page