top of page

Tomas Hammar

"Konstnärskapet är en balansakt. Färg, form, ljus och mörker samspelar i ett harmoniskt kaos som kommer till uttryck genom såväl matematisk noggrannhet som frigjord kreativitet."

Konstverk av Tomas Hammar

Nedan är ett urval av verk från konstnären Tomas Hammar. Notera att dessa verk inte nödvändigtvis är tillgängliga. För att få en katalog av tillgängliga verk, vänligen kontakta oss.

Tomas Hammars expressionistiska konstnärskap utgår från en strävan att uppnå balans och finna det vackra i kontrasten mellan kaos och harmoni. Färgövergångarna och valörerna är skiftande, i vissa partier är de skarpt kontrasterade för att sedan mynna ut i mjuka subtila skiftningar.

Skapandeprocessen är ett samspel mellan matematisk noggrannhet och intuitiva impulser som ger varje verk dess karakteristiska uttryck. Det är i dessa abstrakta brytpunkter, genom samspelet mellan harmoni och kaos, som konstnärens kreativitet och förmåga når ut och berör.

Tomas Hammar Painting Lohme Art Gallery.

Gör en förfrågan om mer information om konstnär eller tillgängliga verk.

Fri frakt i Sverige och till resten av EU

bottom of page