top of page

Galleri Lohme digitaliserar

Vi har gått in i en tidsepok av digitalisering och varje dag görs enorma mängder information tillgänglig online. Vi har sett hur social media suddat ut den privata sfären och hur nya gemenskaper tagit form på forum online.Denna process pågår oavbrutet och företag som tidigare varit helt beroende av den fysiska lokalen har tänkt om och flyttat ut delar av verksamheten online. Detsamma gäller självfallet inom konstbranschen. En bransch som sedan länge har ansetts en aning konservativ och pretentiös ska nu bli tillgänglig och öppen vilket skapar stora utmaningar för flera aktörer.

För bara några årtionden sedan kunde en kommande utställning vara mytomspunnen och föregicks av förväntningar och nyfikenhet. Idag finns mer eller mindre varenda konstverk som skapats under 2000-talet online, via hemsidor och sociala medier, tillgängligheten är istället dagens ledord.


För Galleri Lohme är detta en tacksam utveckling. Vi har stor erfarenhet av onlinebaserat arbete och kanaler som Instagram och Facebook är en naturlig förlängning av våra fysiska utställningslokaler. Vårt fokus ligger vid att ge besökaren en så angenäm upplevelse som möjligt oavsett om besöket sker i galleriet eller online. Vi arbetar kontinuerligt med att ta nya steg på den globala marknaden och en attraktiv hemsida är lika naturligt för oss som inbjudande lokaler.


Detsamma gäller för vår service och vårt kundbemötande. Vi lägger stort fokus vid tillgänglighet och att ge såväl konstsamlare som den oinvigde nyfikna besökaren ett varmt omhändertagande online. Vi utvecklar ständigt vår kompetens inom dessa områden och kan bland annat stoltsera med att Goggle ger vår hemsida 95 av 100 rankingpoäng i användarupplevelse.


bottom of page