top of page

Att investera i konst

Konstköp är ett sätt att investera som för med sig särskilda möjligheter. Det är oftast en långsiktig investering då det sällan går att göra en större vinst på ett enskilt verk efter ett par år, men däremot är det en investering som man har nytta av direkt då konstverket omedelbart kan komma upp på väggen.


Hur vet man då vilken konst som har goda möjligheter till framtida värdeökning och hur stor behöver den initiala investeringen vara? Det finns självklart inte någon definitiv formel för detta, logiken följer dock vissa mönster som går att se i flera andra branscher. Investeringar i aktier eller fastigheter görs vanligtvis utifrån bedömares tolkningar av potential över tid utifrån en omvärldsanalys och samma princip gäller för konst. Det handlar om att kunna förutspå vilken konstnär som verkligen har goda framtidsutsikter på marknaden.


När det kommer till summan för investeringen behöver inte storleken vara avgörande. Ett verk av exempelvis Andy Warhol kan idag säljas genom auktioner och ett mindre urval gallerier för ofantliga summor, det var dock inte många årtionden sedan samma verk bytte ägare för tusenlappen.


 

Som köpare behöver du inte själv vara en inbiten konstkännare för att kunna göra en god investering.


 

Som galleri är det vår uppgift att kunna göra relevanta bedömningar av de konstnärer vi representerar. Vi sitter som spindeln i nätet mellan konstnärer, samlare, mässor, investerare och agenter över hela världen. Vi läser rapporter, följer trender, pratar med branschfolk och gör analyser kontinuerligt över den konst vi arbetar med.

Vi vill särskilt lyfta fram tre konstnärer i vår portfolio som vi bedömer vara synnerligen relevanta i investeringssyfte då de börjar ta allt mer plats på den internationella konstscenen och efterfrågan kontinuerligt ökar.


Den första är Johhny Romeo som tagit steget från nationalikon i Australien till internationellt erkänd konstnär med särskilt stora framgångar i USA, han återfinnes bland annat i Leonardo Dicaprios privata samling. Prisbilden på hans verk har ökat med 40 % de senaste två åren i och med den enorma efterfrågan.


Den andra är AM DeBrincat, bosatt i New York, ännu inte fyllda 30 år och vars varumärke håller på att skjuta i höjden. Hennes säregna uttryck och tekniska färdigheter har lett till att konstmagasin från hela världen köar för en intervju med henne.


Den tredje är Carlos Delgado, verksam i Kanada, som på kort tid har gjort ett stort avtryck med sin intuitiva stil och skarpa samtidsanalys. Hans verk återfinnes nu i prestigefulla samlingar i Nordamerika, Europa, Asien och Australien.

Kontakta oss gärna för ett samtal om hur konst kan vara en attraktiv investering just för dig.


bottom of page