top of page

Spontaneous Realism

Begreppet ’Spontaneous Realism’ myntades av den österrikiska konstnären Voka och är idag hans signum. Voka målar, på sitt karakteristiska vis, med entusiasm och intensitet, penseln dansar fram över duken och det är svårt att förstå hur denna intuitiva process kan resultera i så enastående och pricksäkra gestaltningar. Själv ger Voka den lika enkla som självklara förklaringen; ”I have dealt with painting for a very, very long time in a very slowly and intensively way.”


Tidigt i livet studerade Voka flitigt realismen och de ”stora mästarnas” sätt att måla. Han arbetade noggrant med oljefärg och lärde sig att återskapa olika typer av motiv med hög precision. Det var inte förrän han långt senare, när han började måla med vattenfärg, som han förstod vilken effekt ett mer impulsivt utförande kunde ha.


När Voka började laborera med akrylfärg kunde han ta med sig principer från de båda andra disciplinerna. Det fanns därmed förutsättning för att skapa en intressant dynamik och komplexitet, men viktigast av allt, Voka kunde nu släppa lös all sin talang och skicklighet i ett strömmande flöde.Voka utgår fortfarande från ett motiv när han påbörjar en målning, men att återge det så som det uppfattades av ögat är inte längre relevant för honom. Oavsett om han tar sig an porträtt eller stadslandskap är motivet nu bara en vag referenspunkt, själva processen är det som definierar den färdiga målningen. Kontraster som uppstår, penseldragens riktningar, hur färgen flödar över duken, alla delar av utförandet är ett intimt samspel mellan Voka och själva utförandet. Han stannar inte upp för längre analyser, han låter sig, spontant, följa sin intuition och varje impuls leder till nya djärva penseldrag och färgskiftningar.


 

Efter årtionden av utövande har han inte bara byggt upp en slående skicklighet, han har definierat en egen stil som låter honom skapa i symbios med den inneboende energi, kraft och passion han besitter. Resultatet är varken mer eller mindre än briljant, konstverken har en närvaro och dynamik som sällan skådats.


 

Voka har vid det här laget byggt upp ett stort eftermäle, han representeras av etablerade gallerier i Europa och USA och återfinns i flera prestigefulla samlingar världen över. Trots detta är han ödmjuk inför såväl livet som sitt konstnärskap och viktigast av allt, han skapar fortfarande konst med samma passion och glädje som han alltid gjort.


Utställningen pågår till 2 november, klicka här för att se tillgängliga verk och mer information om konstnären

Kommentare


bottom of page